Directed be Alisa Khazanova

White list

Soon!
CAST:
  • KOROTKOV Alexey Serebryakov
  • LAZAREV Vladimir Averiyanov
  • MELNIKOVA Evgeniya Kregjde
  • SOLOVIEVA Victoriya Miroshnichenko
  • LURIE Aleksey Rozin
  • LITOVCHENKO Анастасия Красовская
  • ISTOMINA Iraida Krasnopolskaya
  • SAFINA Yulia Avsharova

CREW:
Directed by Alisa Khazanova
Director of photography Джордж Даскалеску
Screenplay by Roman Volobuev, Alisa Khazanova
Producers Artem Vasiliev, Igor Mishin, Alisa Khazanova, Roman Volobuev
Production producer Violetta Krechetova
Production designer Ekaterina Shcheglova
Costume designer Lera Ryskina
Make-up artists Aigul Khabirova
Sound departmen Danil Sizov