Directed by Sergey Osipyan

Sleepwalkers

2016 / 15 min/ 16+
Trailer
CAST:
  • Yuri Butorin
  • Irina Gorbacheva
  • Nikita Tyunin
  • Ksenia Kutepova
  • Serafima Ogaryova
  • Dmitri Rudkov
CREW:
Directed by Sergey Osipyan
Director of photography Vsevolod Kaptur
Screenplay Ksenia Kiyashko
Production designer Aleksandra Dashevskaya
Sound department Anton Silaev
Editor Evgeniy Chernyshev